fbpx

Từ khóa: lợi nhuận

Lợi nhuận bất thường (Abnormal profit) là gì?

Lợi nhuận bất thường (tiếng Anh: Abnormal profit hay Supernormal Profits) là lợi nhuận trên mức cần thiết để một doanh nghiệp tiếp tục sản xuất những hàng hóa dịch vụ mà hiện tại họ đang cung ứng cho thị trường.

19/08/2022 By Happy Live Team

Lợi nhuận doanh nghiệp dầu khí sẽ tăng mạnh trong năm 2022

SSI Research ước năm 2022 tăng trưởng lợi nhuận ngành dầu khí đạt 20,6%, nhưng vẫn thấp hơn mức trước Covid (2019). Động lực tăng trưởng chính cho ngành là PVD tăng 5 lần, PLC tăng 41%, PLX tăng 25% và GAS tăng 16%…

25/01/2022 By Happy Live Team