Qũy có 76 tỷ USD tài sản nói: Giờ là lúc để mua cổ phiếu Việt Nam

Làn sóng bán tháo trên thị trường cổ phiếu toàn cầu đã góp phần giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều, ít nhất là đối với Ashmore Group Plc – một quỹ quản lý tài sản có trụ sở ở London – Anh Quốc!  Ashmore Group Plc đã tăng gấp đôi tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam kể từ cuối quý 1/2018, theo nhận định của Chuyên gia quản lý quỹ Ashmore, Andrew Brudenell. Quỹ Ashmore, vốn quản lý tới 76.4 tỷ USD tính tới cuối tháng 9/2018, nhận thấy lĩnh vực ngân hàng và một số cổ phiếu tiêu dùng của Việt Nam đã rẻ hơn đáng kể. “Chúng tôi vẫn duy trì tỷ trọng thấp ở Việt Nam trong suốt phần lớn thời gian của 12 tháng qua, chỉ tăng trong vài tháng gần đây khi chúng tôi thấy thị trường giảm mạnh”, ông Brudenell…