Lột Xác Để Trở Thành Nhà Đầu Tư Giá Trị – The Education of a Value Investor

268.000

“Lột Xác Để Trở Thành Nhà Đầu Tư Giá Trị” là câu chuyện về cuộc hành trình của Guy Spier và những điều ông đã học được trên con đường đầu tư của mình. Xuyên suốt quá trình đọc sách, độc giả và cũng là những nhà đầu tư hoặc … Đọc tiếp Lột Xác Để Trở Thành Nhà Đầu Tư Giá Trị – The Education of a Value Investor

Buy now Đọc tiếp