Tại sao lại là 66 ngày để hình thành nên thói quen?

Không thể phủ nhận một sự thật rằng chúng ta là những sinh vật của thói quen. Điều đáng mừng là các nhà khoa học chứng minh được chỉ mất trung bình 66 ngày để thay đổi thói quen và theo đó là thay đổi cuộc sống của bạn, nếu bạn đủ … Đọc tiếp Tại sao lại là 66 ngày để hình thành nên thói quen?