fbpx

Từ khóa: jesse livermore

Jesse Livermore: Quy tắc quản lý tiền luôn một khoản dự trữ tiền mặt

Trong thế giới đầu cơ, tiền mặt đóng vai trò quan trọng như hàng hóa trong cửa hàng. Một nhà đầu cơ không có tiền mặt cũng giống như một chủ cửa hàng không có hàng hóa: bạn sẽ không thể kinh doanh được. Tiền mặt không chỉ là hành trang, mà còn là cứu cánh và người bạn tốt nhất của bạn. Nếu không có tiền mặt, bạn sẽ không thể tận dụng được những cơ hội quý giá trên thị trường chứng khoán.

25/06/2024 By Happy Live Team

Đầu tư như Jesse Livermore: Hiểu rõ xu hướng và quản trị rủi ro

Jesse Livermore, một trong những nhà đầu tư và nhà đầu cơ nổi tiếng nhất trong lịch sử tài chính, đã để lại nhiều bài học quý giá về cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu. Cuốn sách “Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu” nêu bật các chiến lược và triết lý đầu tư của Jesse Livermore, đặc biệt là tầm quan trọng của việc hiểu rõ xu hướng thị trường và quản trị rủi ro.

24/06/2024 By Happy Live Team