fbpx

Thủ thuật đầu tư

Bill O’Neil: Tầm quan trọng của khối lượng giao dịch và vai trò của các tổ chức lớn
William O’neil: Tầm quan trọng của khối lượng giao dịch và vai trò của các tổ chức lớn

Những đối tượng có ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường là các quỹ tương hỗ và các tổ chức lớn. Trong bài này, William O’neil thảo luận ảnh hưởng của những tổ chức này đối với thị trường và việc các nhà đầu tư cá nhân có thể nhận biết hoạt động giao dịch của các tổ chức lớn.

07/02/2023 By Happy Live Team
William O’neil: Các yếu tố cơ bản đầu tiên – lợi nhuận và doanh thu

Trong tác phẩm 45 năm nghiên cứu về những cổ phiếu thành công nhất trên thị trường chứng khoán của William O’neil, ông phát hiện rằng tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu là 2 trong những yếu tố cơ bản quan trọng nhất. Trong bài này, William O’neil đưa ra các điển hình thành công trong thực tế.

03/02/2023 By Happy Live Team
Nhận diện mẫu hình đỉnh M – đâu là điều lưu ý?

Mẫu hình tại đỉnh khá khác với mẫu hình tại đáy. Và các mẫu hình đỉnh M khác các mẫu hình W ở đáy cả về tốc độ, độ biến động, khối lượng và định nghĩa – tất cả đều khác nhau. Do đó, việc bạn tìm hiểu đầy đủ về các mẫu hình ở đỉnh và đáy là cực kỳ quan trọng, mẫu hình ở đỉnh sẽ không chỉ đơn giản là sự phản chiếu của các mẫu hình tại đáy.

02/02/2023 By Happy Live Team
William O’neil: Một công cụ kỹ thuật quan trọng – Chỉ số sức mạnh giá tương đối

Chỉ số sức mạnh giá tương đối (Relative Strength) có thể làm các nhà đầu tư lúng túng nhưng thật sự lại rất có ích. Trong bài này, William O’neil giải thích chi tiết chỉ số sức mạnh giá tương đối, hướng dẫn cách sử dụng nó và xoá bỏ những nhận thức sai lầm của nhiều nhà đầu tư.

31/01/2023 By Happy Live Team