fbpx

Kiến thức kinh doanh

5 tips cần chuẩn bị khi xây dựng một mối quan hệ mới - Happy Live
5 tips cần chuẩn bị khi xây dựng một mối quan hệ mới

Lần gặp mặt đầu tiên khi bạn muốn xây dựng một mối quan hệ mới, lần gặp mặt đầu tiên tiếp xúc với khách hàng,… trong tất cả mọi lần gặp mặt đầu tiên nếu bạn có sự chuẩn bị từ trước, bạn sẽ nhận được thiện cảm và tạo ra những ấn tượng tích cực.

18/05/2024 By Happy Live Team