fbpx

ROIC Calculator

Lợi tức đầu tư

Hệ số thu nhập trên tổng vốn đầu tư là chỉ số tài chính quan trọng nhất, nó thể hiện một doanh nghiệp có được điều hành tốt hay không.

Caculate ROIC

EPS Growth Rate

Lãi tăng trưởng trên mỗi cổ phiếu

Tốc độ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phần là một trong 5 chỉ số lớn, rất quan trọng để xác định liệu doanh nghiệp có đủ tuyệt vời để đầu tư hay không.

Caculate EPS

Operating Cash Flow Rate

Cash Flow

Tốc độ tăng trưởng dòng tiền hoạt động giúp xem xét xu hướng dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp.

Caculate Cash Flow

Equity Growth Rate

Equity/ Book Value Per Share

Tốc độ tăng trưởng vốn cổ phần của công ty hay còn gọi là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần.

Caculate Equity

Sales Growth Rate

Tốc độ tăng trưởng doanh thu

Tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp là chỉ số phản ánh tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp qua các năm.

Caculate

Sticker Price & MOS

Margin of Safety

Giá trị thực và Biên an toàn giúp bạn ra quyết định mua một doanh nghiệp an toàn, với mức lợi nhuận kép 15% mỗi năm trong 10 năm.

Caculate Sticker Price

Payback Time Calculator

Payback Time to Earnings

Payback Time là thời gian dự trù thu hồi vốn, từ khi nhà đầu tư bắt đầu bỏ vốn cho tới khi giá trị thu hồi ròng tích lũy bằng đúng đầu tư ban đầu tích lũy.

Caculate PTC

Retirement Calculator

Retirement Goals & Financial Freedom

Xác định số tiền bạn phải tiết kiệm mỗi năm để có được một tài khoản hưu trí đủ lớn và sống không âu lo trong thời gian nghỉ hưu.

Caculate Started

Đăng nhập tài khoản

Hoặc đăng nhập bằng

Quyền lợi khi đăng kí thành viên

  • Tài khoản sử dụng được trên tất cả các website happy-live
  • Vận chuyển siêu tốc
  • Sản phẩm đa dạng
  • Đổi trả dễ dàng