fbpx

Hiều về hành động giá và tâm lý đám đông thông qua biểu đồ nến

Một nhà giao dịch cần hiểu được kiến thức cơ bản về hành động giá trên biểu đồ, kèm theo tâm lý đám đông phía sau những hành động giá đó.

Kiến thức cơ bản về hành động giá trên biểu đồ nến Nhật

Hiều về hành động giá và tâm lý đám đông thông qua biểu đồ nến

Lúc nào ta cũng có thể phân loại các nhà giao dịch thành ba nhóm: bên mua, bên bán và người chưa quyết định. Bên mua muốn trả giá thấp nhất có thể và bên bán muốn bán giá cao nhất có thể. Nhu cầu đối lập bất biến giữa họ được phản ánh qua chênh lệch giá đặt mua và giá chào bán. Giá chào bán (ask) là giá bên bán yêu cầu để bán cổ phiếu. Giá đặt mua (bid) là giá bên mua đề nghị để có được vị thế đó. Giá được xác định bởi tất cả các nhà giao dịch một thời điểm nhất định gồm: bên mua, bên bán và người chưa quyết định.

Sự hiện diện của các nhà giao dịch chưa quyết định gây áp lực lên bên mua (bò) và bên bán (gấu). Hành động của bên mua và bên bán khiến giá cả biến động vì họ biết mình bị bao vây bởi một đám đông các nhà giao dịch chưa quyết định có thể nhảy vào và giành lấy thỏa thuận của họ bất cứ lúc nào. Bên mua biết rằng nếu họ suy nghĩ quá lâu, một nhà giao dịch khác rất có thể sẽ nhảy vào rồi mua trước họ và đẩy giá cao hơn. Bên bán biết rằng nếu họ cứ cố gắng giữ giá cao, một nhà giao dịch khác có thể nhảy vào rồi bán với giá thấp hơn và khiến giá giảm xuống. Đám đông các nhà giao dịch chưa quyết định làm cho bên mua và bên bán sẵn sàng chấp nhận giao dịch với phía đối lập của mình.

Tâm lý giao dịch bên mua 

Bên mua đang mua vì họ hy vọng giá sẽ tăng. Khối lượng mua lớn (buying by bulls) đẩy thị trường đi lên, hoặc như tôi nói, “bên mua đang kiểm soát”. Điều này có nghĩa là bên mua sẵn sàng trả giá cao hơn và cao hơn nữa, nâng giá đặt mua lên, vì họ sợ có thể không mua được ở giá thấp hơn và sẽ phải trả giá cao hơn nếu bỏ lỡ đợt mua ngay bây giờ. Các nhà giao dịch chưa quyết định khiến cho việc tăng giá xảy ra nhanh hơn bằng cách tạo ra cảm giác cấp bách cho bên mua. Họ vội vàng mua và đẩy giá lên cao hơn.

Tâm lý giao dịch bên bán 

Bên bán đang bán vì họ hy vọng giá sẽ giảm. Khối lượng bán lớn (selling by bears) đẩy thị trường đi xuống, hoặc như tôi nói, “bên bán đang kiểm soát”. Điều này có nghĩa là bên bán sẵn sàng chấp nhận giá thấp hơn và thấp hơn nữa, vì họ sợ có thể không bán được giá cao hơn và thậm chí phải bán với giá thấp hơn nếu bỏ lỡ đợt bán ngay bây giờ. Các nhà giao dịch chưa quyết định làm cho giá giảm nhanh hơn bằng cách tạo ra cảm giác cấp bách cho bên bán. Họ vội vàng bán và đẩy giá xuống thấp hơn.

Mục tiêu giao dịch của nhà giao dịch trong ngày 

Mục tiêu của nhà giao dịch trong ngày thành công là khám phá cán cân sức mạnh giữa bên mua và bên bán, sau đó đặt cược vào nhóm chiến thắng. May mắn là biểu đồ nến phản ánh được cuộc chiến này trong hành động giá. Hành động giá phản ánh tâm lý đám đông của tất cả các nhà giao dịch tại bất kỳ thời điểm nào. Một nhà giao dịch trong ngày thành công là một nhà tâm lý học xã hội đằng sau chiếc máy tính và phần mềm biểu đồ. Giao dịch trong ngày là nghệ thuật nghiên cứu tâm lý học đám đông. 

Nhà đầu tư có thể xác định hành động giá hay xu hướng cổ phiếu thông qua mẫu hình nến 

Mẫu hình nến cho chúng ta biết rất nhiều về xu hướng chung của một cổ phiếu và sức mạnh của bên mua hoặc bên bán trên thị trường. Nến luôn hình thành ở trạng thái trung tính. Sau đó, chúng có thể phát triển thành nến giảm giá, tăng giá hoặc là tăng giá rồi giảm giá. Khi nến hình thành, nhà giao dịch không hề biết nó sẽ trở thành nến gì. Họ có thể suy đoán nhưng họ sẽ không thực sự biết đó là nến gì cho đến khi nó kết thúc (đóng cửa). Khi nến hình thành, trận chiến bắt đầu. Bò và gấu nghênh chiến, sau đó nến sẽ hiển thị ai giành chiến thắng. Nếu bên mua thắng thế, bạn sẽ thấy nến di chuyển đi lên và tạo thành nến tăng. Nếu bên bán thắng thế, bạn sẽ thấy nến di chuyển đi xuống và tạo thành nến giảm. Có thể bạn đang nghĩ rằng tất cả đều rất rõ ràng, nhưng nhiều nhà giao dịch lại không biết cách theo dõi cuộc chiến giữa bên mua và bên bán qua biểu đồ nến. Những cây nến nhỏ chính là chỉ báo tuyệt vời, nó có thể nói cho bạn biết hiện tại bò (bên mua) hay gấu (bên bán), ai đang thắng thế trong trận đấu.

Nhà giao dịch nên tìm hiểu chi tiết về các mẫu hình giá phổ biến trên biểu đồ thông qua cuốn sách Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật hoặc các mẫu hình nến tiêu biểu và ý nghĩa của chúng được đề cập trong Kỹ Thuật Giao Dịch Để Kiếm Tiền Hàng Ngày Trên Thị Trường Chứng Khoán.

Happy Live Team

Nguồn: Kỹ Thuật Giao Dịch Để Kiếm Tiền Hàng Ngày Trên Thị Trường Chứng Khoán.

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Phân tích kỹ thuật cơ bản 2024

 

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề