fbpx

Thẻ: báo cáo lưu chuyển tiền tệ

[Đầu tư theo phương pháp 4M] Phần 11 – Bước 1: DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (OCF)

Suốt quá trình “lớn lên” của doanh nghiệp tuyệt vời, dòng tiền chính là “huyết mạch” của toàn bộ sự phát triển. Dòng tiền của doanh nghiệp thường đến từ các hoạt động kinh doanh chính, từ hoạt động đầu tư và từ hoạt động vay mượn tài chính. Chúng ta sẽ quan tâm tới dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính (Operating Cash Flow – OCF) vì đây chính là dòng tiền quan trọng nhất của một doanh nghiệp.

08/10/2020 By Happy Live Team

[Đầu tư theo phương pháp 4M] Phần 10 – Bước 1: GIÁ TRỊ SỔ SÁCH

Trong quá trình tìm kiếm một doanh nghiệp tuyệt vời, bên cạnh các yếu tố mà các nhà đầu tư quan tâm như doanh thu, lợi nhuận, nợ,… có một yếu tố cũng quan trọng không kém để biết được quá trình “lớn lên” của một doanh nghiệp thông qua giá trị sổ sách của doanh nghiệp trên mỗi cổ phần (Book Value Per Share – BVPS).

01/10/2020 By Happy Live Team

[Đầu tư theo phương pháp 4M] Phần 9 – Bước 1: CHỈ SỐ EPS

Doanh thu của công ty sau khi trừ đi các loại chi phí hoạt động, lãi vay, phí, thuế thì phần còn lại được gọi là lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, lợi nhuận này sau đó được chia tới các cổ đông dựa trên tỷ lệ cổ phần hay số lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ. Vì vậy, với góc nhìn của một nhà đầu tư, chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đế tỷ lệ tăng trưởng của LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHẦN (EPS – Earning Per Share).

24/09/2020 By Happy Live Team

[Đầu tư theo phương pháp 4M] Phần 7 – Bước 1: MOAT – Ý NGHĨA CỦA TỶ SỐ ROA, ROE, ROIC

Trong Phần 6, bạn đã nắm được 5 tỷ số chỉ số tài chính và nợ dài hạn của một doanh nghiệp sẽ nói lên sức mạnh của một công ty. Ngoài 5 chỉ số trên các chỉ số ROA, ROE, ROIC cũng quan trọng không kém góp phần giúp bạn xác định được công ty có “con hào kinh tế” bền vững.

10/09/2020 By Happy Live Team

[Đầu tư theo phương pháp 4M] Phần 5 – Bước 1: MOAT – 5 LOẠI “CON HÀO KINH TẾ”

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu chữ M đầu tiên (Meaning – ý nghĩa), chúng ta sẽ tiếp tục tìm đến với công ty tuyệt vời trong ngành. Chúng ta sẽ tìm hiểu một doanh nghiệp bền vững có kế hoạch giữ cho đối thủ mãi ở phía sau hít khói. Chúng ta gọi phẩm chất này là Moat, tức “con hào kinh tế” hay còn gọi là lợi thế cạnh tranh, đó là chữ M thứ hai.

04/05/2020 By Happy Live Team

[Đầu tư theo phương pháp 4M] Phần 4 – Bước 1: MEANING – 3 VÒNG TRÒN NĂNG LỰC

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về 3 chữ M: “Ý nghĩa” (Meaning), “Con hào kinh tế” (Moat), “Ban điều hành” (Management) cho công ty tuyệt vời mà bạn muốn nắm giữ. Công thức ba chữ M sẽ bảo vệ bạn khỏi cháy túi vì đầu tư vào một công ty không tuyệt vời mà giá trị sẽ về zero.

04/05/2020 By Happy Live Team

[Đầu tư theo phương pháp 4M] Phần 1: HỆ THỐNG ĐẦU TƯ HOÀN CHỈNH

Có phải chỉ những chuyên gia tài chính mới có thể gặt hái thành công trên thị trường chứng khoán? Và để kiếm được tiền từ chứng khoán bạn phải sở hữu một kho tàng kiến thức tài chính vốn không dễ dàng hấp thụ trong một sớm một chiều.

03/05/2020 By Happy Live Team