fbpx

Thẻ: bất động sản

Tỷ giá sẽ thế nào trong năm 2024?

Theo UOB, mặc dù tỷ giá VNĐ có thể đi theo xu hướng phục hồi ngoại hối rộng khắp Châu Á, nhưng mức tăng giá có thể bị hạn chế do sự phục hồi kinh tế khiêm tốn vào năm 2024.

10/12/2023 By Happy Live Team