fbpx

Thẻ: cải tiến trước phát kiến sau

Cách các thương hiệu được người tiêu dùng chấp nhận trong thị trường

Aspen/ Snowmass – một trong những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hàng đầu ở thị trường Colorado/Utar đã cung cấp những lợi ích liên quan về mặt cảm xúc và họ đã được đón nhận/ chấp nhận bởi người tiêu dùng. Hãy mổ xẻ cách mà thương hiệu đã làm để được người tiêu dùng chấp nhận trong thị trường.

09/04/2023 By Happy Live Team

9 hồi đáp làm nên thành công của một thương hiệu

Xét trên ví dụ cụ thể về thương hiệu bia Miller: 1. Cảm xúc mạnh mẽ của một thương hiệu Điều này quan trọng bởi vì người tiêu dùng ngày nay không cảm thấy nhiệt tình với thương hiệu Miller nữa, và nếu người tiêu dùng không có cảm xúc mạnh mẽ với nó, Miller sẽ không thể khởi động và chống đỡ trong suốt cuộc hành trình dài để trở lại vị trí một thương hiệu mạnh. 2. Sự gắn kết Điều này quan trọng bởi vì ngày nay Miller là “thương hiệu không liên quan”, về căn bản họ đang bán loại bia nhãn hiệu riêng chung chung trong những ngành hàng “bia nhẹ” (light) và “bia lạnh”. Bạn không thể gây dựng được một mối quan hệ ý nghĩa, bền vững với khách hàng mà không gắn kết với họ. 3. Kết nối  Sự gắn kết sẽ...

02/04/2023 By Happy Live Team

Năm cạm bẫy của việc “PHÁT KIẾN” (Phần 5)

Đa số những công ty cân nhắc đến chuyện đổi mới đều mắc phải ít nhất một – và thường là nhiều hơn – trong số những cái bẫy nguy hiểm ví như: Phát kiến bằng cách mua lại các công ty khác.

19/03/2023 By Happy Live Team

Năm cạm bẫy của việc “PHÁT KIẾN” (Phần 4)

Đa số những công ty cân nhắc đến chuyện đổi mới đều mắc phải ít nhất một – và thường là nhiều hơn – trong số những cạm bẫy nguy hiểm ví như: Tăng trưởng theo chiều rộng chứ không theo chiều sâu.

12/03/2023 By Happy Live Team

Năm cạm bẫy của việc “PHÁT KIẾN” (phần 3)

Đa số những công ty cân nhắc đến chuyện đổi mới đều mắc phải ít nhất một – và thường là nhiều hơn – trong số những cái bẫy phát kiến nguy hiểm ví như: Chỉ tập trung vào các sản phẩm mới.

05/03/2023 By Happy Live Team

Năm cạm bẫy của việc “PHÁT KIẾN” (Phần 2)

Đa số những công ty cân nhắc đến chuyện đổi mới đều mắc phải ít nhất một – và thường là nhiều hơn – trong số những cái bẫy nguy hiểm ví như: Sáng tạo bằng mọi giá.

26/02/2023 By Happy Live Team

Năm cạm bẫy của việc “PHÁT KIẾN” (Phần 1)

Đa số những công ty cân nhắc đến chuyện đổi mới đều mắc phải ít nhất một – và thường là nhiều hơn – trong số những cái bẫy nguy hiểm ví như: Tận dụng năng lực cốt lõi thay vì bản sắc cốt lõi.

19/02/2023 By Happy Live Team