fbpx

Thẻ: Câu chuyện call margin

Gỡ nghẽn dòng tiền, vấn đề ngày càng cấp bách

Nghẽn dòng tiền đến độ “khô máu”, làm suy yếu doanh nghiệp đang là khó khăn, thách thức của nền kinh tế. Rất nhiều giải pháp, kiến nghị tháo gỡ đã được gửi đến Chính phủ, cùng với Ngân hàng Nhà nước.

22/11/2022 By Happy Live Team