fbpx

Thẻ: câu chuyện kinh doanh

WFA – Mô hình vận hành doanh nghiệp trong tương lai

WFA viết tắt từ Work From Anywhere, tức làm việc ở bất cứ đâu. WFA đã linh hoạt hơn và đang trở thành xu hướng làm việc phổ biến trong nhiều ngành nghề, và cũng sẽ là mô hình vận hành doanh nghiệp (DN) trong tương lai.

08/03/2022 By Happy Live Team