fbpx

Thẻ: chứng khoán cơ bản

Bạn thuộc nhóm đầu tư nào? Chủ động, Chủ động hay Tự thân vận động

Trong đầu tư, chính bản thân bạn là người ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả đầu tư của mình (You are your own worst enemy). Bạn có thể cân nhắc giữa việc để ‘người lạ’ đầu tư giúp mình hoặc chính bạn phải tự tạo ra một khuôn khổ đầu tư để nâng tỷ lệ thành công lên.

23/03/2023 By Happy Live Team

Chuyển hóa tư duy đầu tư cổ phiếu

Hầu hết các nhà đầu tư Việt Nam, có rất nhiều rối loạn trong Đầu tư. Một cơ thể đầy rác. Và không tìm thấy con đường đi đến thành công trong đầu tư cổ phiếu.

17/03/2023 By Happy Live Team

BẮT ĐÁY BẰNG CÁC ĐIỂM POCKET PIVOT

Một số điểm pocket pivot có thể xảy ra khi các cổ phiếu đã điều chỉnh và giảm quá sâu, cuối cùng “giã búa” tạo đáy sau vài tuần hoặc vài tháng nhằm xây nền giá dọc theo các đáy của đợt sụt giảm.

02/03/2023 By Happy Live Team