fbpx

Thẻ: chứng khoán

Thực hành hệ thống Canslim: Quy tắc nắm giữ 8 tuần

(Hệ thống Canslim) Đây là một ngoại lệ không tuân theo quy tắc chốt lãi trong đầu tư ở mức 20-25%, quy tắc này sẽ giúp bạn nắm giữ chặt các siêu cổ phiếu để thu được những khoản lãi rất lớn.

22/03/2023 By Happy Live

Chuyển hóa tư duy đầu tư cổ phiếu

Hầu hết các nhà đầu tư Việt Nam, có rất nhiều rối loạn trong Đầu tư. Một cơ thể đầy rác. Và không tìm thấy con đường đi đến thành công trong đầu tư cổ phiếu.

17/03/2023 By Happy Live Team