fbpx

Thẻ: Claude Shannon

Bí quyết thành công của các NĐT thống trị phố Wall – TTCK không bao giờ đi theo khuôn mẫu nào

Lý thuyết “Bước Đi Ngẫu Nhiên” (Random Walk) nói rằng sự vận động của giá cả trên thị trường chứng khoán sẽ không đi theo bất kì một khuôn mẫu hay một xu hướng nào đã từng có trước đây. Và do đó những biến động giá trong quá khứ sẽ không thể sử dụng được trong việc dự đoán những bước đi tiếp theo của chú bò này trong tương lai.

27/09/2018 By Dang Vy