fbpx

Thẻ: doanh nghiệp

Chân núi hay đỉnh núi trong Marketing?

Khoảng cách giữa biết và hiểu (bản chất) bằng từ chân núi đến đỉnh núi. Còn khoảng cách giữa hiểu bản chất và làm được như hiểu bằng từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác xa hơn, cao hơn.

29/03/2024 By Happy Live Team

Quản lý nhân sự đa thế hệ: linh động để tối ưu sự đa dạng

Hầu hết doanh nghiệp hiện nay đều không hề dễ dàng khi phải quản lý lực lượng lao động gồm nhiều thế hệ, từ những người lớp cũ (mà theo thuật ngữ xã hội học gọi là Baby Boomers), đến thế hệ trung niên (gen X), thế hệ năng động (gen Y) và cả thế hệ trẻ (gen Z). Tuy nhiên, nếu tìm ra giải pháp thì đây lại là một cơ hội lớn cho tổ chức trong việc khai thác tối đa sự sáng tạo, phong phú từ đội ngũ nhân sự.

17/02/2024 By Happy Live Team

Ai là siêu sao nơi công sở: Mở rộng vòng tròn ảnh hưởng của bạn

Nhân sự chủ chốt (siêu sao nơi công sở) là những người có vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, có vai trò quyết định đến sự thành công của tổ chức. Họ có tầm nhìn chiến lược, khả năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc. Để đạt được những thành tựu đó, nhân sự chủ chốt cần biết mở rộng vòng tròn ảnh hưởng của bản thân.

14/11/2023 By Happy Live Team