fbpx

Thẻ: dòng tiền ngoại

Xu thế dòng tiền: Hóa giải bất định lãi suất từ FED, thị trường còn lo ngại gì?

Lộ trình tăng và thời gian giữ mặt bằng lãi suất cao được FED công bố rõ ràng trong lần họp tuần qua, giúp thị trường hóa giải được một yếu tố bất định. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng thị trường đang chuyển trọng tâm quan ngại sang yếu tố khác, là nguy cơ khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng. Khi còn những rủi ro thông tin, dòng tiền sẽ tiếp tục thận trọng…

27/03/2023 By Happy Live Team