0
Giỏ hàng
Giỏ hàng trống.

Thẻ: giá trị nội tại

Các nguyên tắc đầu tư giá trị - sự tiến hóa từ Graham đến Buffett ngày nay

Các nguyên tắc đầu tư giá trị – sự tiến hóa từ...

Warren Buffett là một cái tên lớn đối với các nhà đầu tư giá trị trên toàn thế giới. Rất ít người vươn đến gần với kỷ lục đầu tư của Warren Buffett trong vài thập kỷ qua, và tất nhiên không ai vượt qua...

Xem thêm

[ĐẦU TƯ 4 CHỮ M] Giá trị thực là cái giá mà ta không bao giờ mua

[Đầu tư 4 chữ M] Giá trị thực là cái giá mà...

Ở phố Wall, người ta có rất nhiều từ ngữ để nói về giá trị. Ví dụ như là “giá trị nội tại”, “giá bán lẻ”, hoặc là “giá trị của một doanh nghiệp”, còn tôi, tôi luôn dùng “giá niêm yết” (sticker price) để...

Xem thêm

Thế nào là giá trị nội tại?

Giá trị nội tại có thể được hiểu là giá trị thực của một loại chứng khoán, khác với giá trị thị trường hay giá trị ghi sổ của loại chứng khoán đó. Giá trị nội tại bao gồm các biến số khác như nhãn...

Xem thêm

Tôi không bao giờ muốn trả giá cao hơn giá trị thực của cổ phiếu. – Charlie Munger

Phương pháp xác định giá trị thực của những nhà đầu tư...

Giá trị nội tại hay giá trị thực (tiếng Anh: intrinsic value), là một giá trị tính toán được cá nhà đầu tư dùng trong phân tích cơ bản định giá. Và sau đây là tập hợp những câu nói cũng như cách xác định...

Xem thêm

Đăng nhập tài khoản

Hoặc đăng nhập bằng

Quyền lợi khi đăng kí thành viên

  • Tài khoản sử dụng được trên tất cả các website happy-live
  • Vận chuyển siêu tốc
  • Sản phẩm đa dạng
  • Đổi trả dễ dàng