fbpx

Thẻ: hạ lãi suất

Đón đầu cổ phiếu hấp dẫn từ xu hướng hạ lãi suất

Mặc dù việc giảm lãi suất chưa tác động tích cực ngay lên diễn biến thị trường, song đây lại là cơ hội để tích lũy cổ phiếu với mức giá hấp dẫn nhằm “đón đầu” giai đoạn phục hồi của thị trường trong thời gian tới

29/05/2023 By Happy Live Team