fbpx

Thẻ: hệ thống đầu tư canslim

Hệ thống đầu tư Canslim: Mẫu hình cốc-tay cầm, chìa khóa vàng chinh phục siêu cổ phiếu

Trong quyển sách Làm giàu từ chứng khoán của mình, William O’Neil đã nghiên cứu rất nhiều siêu cổ phiếu trong 100 siêu cổ phiếu của TTCK Mỹ từ năm 1880 đến 2009. Từ đó, ông đã chỉ ra một trong những mẫu hình giá thường gặp nhất ở các siêu cổ phiếu này. Mẫu hình giá cốc tay cầm là một ví dụ. hãy tưởng tượng, nếu bạn có thể đoán trước cổ phiếu nào có thể trở thành những Amazone, Apple, Microsoft trong tương lai, tại sao bạn lại không mua nó từ bây giờ?

20/02/2024 By Happy Live Team

Hệ thống đầu tư Canslim: Tham gia Nhật Báo IBD, tôi nhận ra mình không cần phải phó mặc bản thân cho thị trường

Danh sách kiểm tra và các bước hướng dẫn thực hiện trong Hệ thống đầu tư Canslim. Nếu bạn tuân thủ các quy tắc được thời gian kiểm chứng này khi mới bắt đầu sự nghiệp đầu tư, bạn đang đi trên con đường đúng đắn để gìn giữ, bảo vệ phát triển số vốn của mình.

09/01/2024 By Happy Live Team