fbpx

Thẻ: Hiện tại

Bạn đang sống thiếu thốn hay sống trọn vẹn?

Khám phá tại sao ý định sáng tạo của chúng ta thường không được thể hiện và cách nối cầu khoảng cách giữa mong muốn và hiện thực. Tìm hiểu vai trò của cảm xúc, hormone và nhận thức hiện tại trong quá trình sáng tạo.

07/06/2024 By Happy Live Team

Biến hiện tại thành một món quà

Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của thời điểm hiện tại bởi vì đó là cánh cửa dẫn đến một tương lai mới của chúng ta – đó là nơi chúng ta gửi và nhận sự sáng tạo, cũng như nơi chúng ta khai thác sự tập trung và nhận thức để tạo ra và đón nhận sự sáng tạo. Tại sao? Bởi vì nơi chúng ta đặt sự chú ý chính là nơi chúng ta đặt năng lượng của mình.

13/01/2024 By Happy Live Team