fbpx

Thẻ: Hình ảnh thương hiệu

NHẬN BIẾT CÁC LOẠI HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU KHÁC NHAU

Năm yếu tố của hình ảnh thương hiệu, theo kinh nghiệm của tôi, quan trọng nhất là hình ảnh trademark (trademark imagery), hình ảnh sản phẩm (product imagery), hình ảnh liên hệ (associative imagery), hình ảnh người dùng (user imagery) và hình ảnh sử dụng (usage imagery).

24/02/2023 By Happy Live Team

Khi nào cần làm mới một thương hiệu?

Thương hiệu là tên gọi, logo,… nơi tập hợp các giá trị và ý tưởng của doanh nghiệp. Chúng tạo ra sự khác biệt và làm nên bản sắc riêng của doanh nghiệp. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, các thương hiệu đều phải đương đầu với một thời kì khó khăn nhất định với nhiều nguyên do khác nhau. Vào thời điểm này, việc thay đổi thương hiệu là chiến lược mà nhiều nhà quản trị đã nghĩ đến.

08/07/2020 By Happy Live