fbpx

Thẻ: Học đầu tư chứng khoán

Thiết lập cụm giá Fibonacci: Thiết lập giao dịch 1

Khi tiến hành thiết lập các cụm giá trên thị trường, ngay khi điểm mở vị thế bắt đầu được xem xét, Carolyn Boroden muốn tập trung vào các cụm giá được thiết lập theo cùng chiều với xu hướng hiện tại của thị trường.

20/09/2023 By Happy Live Team

Cách kiếm lợi nhuận 18000%: Kỹ thuật bán sử dụng đường MA 10 ngày và MA 50 ngày

Cách kiếm lợi nhuận 18000% – Nếu cổ phiếu đã thể hiện sự “tuân thủ” hay “giữ” đường MA10 ngày trong ít nhất 7 tuần của xu hướng tăng, thì nhà giao dịch nên bán ra một khi cổ phiếu thủng đường MA 10 ngày. Nếu chúng không thể hiện điều này (tức không giữ được MA 10 ngày), thì tốt hơn là sử dụng đường MA50 ngày làm chỉ báo bán.

20/09/2023 By Happy Live Team