fbpx

Thẻ: lãi suất

Thống đốc: Nếu lạm phát bùng lên thì CSTT cũng phải nghĩ đến việc phòng ngừa và chuẩn bị cho xu hướng thắt chặt

Thống đốc cho rằng, điều hành lãi suất cũng như các công cụ của chính sách tiền phải căn cứ vào mục tiêu lạm phát, các dự báo xu hướng của lạm phát trên thế giới và trong nước, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về ổn định tỷ giá, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống.

17/10/2023 By Happy Live Team