fbpx

Thẻ: lên kế hoạch cuộc đời

Quản lý thời gian quyết định thành công của bạn

Thời gian được xem là một nguồn tài nguyên “hữu hạn” của con người, không ai biết chính xác rằng mình có bao nhiêu thời gian để sống, học tập và làm việc. Nhưng nếu biết cách tận dụng và khai thác thời gian hợp lý bạn sẽ tạo nên những thành tựu cho bản thân và công việc. 

20/06/2022 By Happy Live Team