fbpx

Thẻ: Leonardo da Vinci

6 cuốn sổ sẽ thay đổi cuộc đời bạn

Nếu như “đọc” có thể đưa con người đến thế giới khác thì “viết” sẽ giúp chúng ta kiến tạo thế giới của riêng mình. Phần lớn chúng ta rất dễ dàng bỏ qua thói quen ghi chép. Nhưng ít ai biết được rằng, bằng việc viết lại những trải nghiệm, những hành vi tích cực hằng ngày đã giúp rất nhiều người đạt đến thành công.

06/04/2024 By Happy Live Team