fbpx

Thẻ: Lột Xác Để Trở Thành Một Nhà Đầu Tư Giá Trị

Guy Spier và hành trình “Lột Xác Để Trở Thành Một Nhà Đầu Tư Giá Trị”

Quyển sách “Lột Xác Để Trở Thành Một Nhà Đầu Tư Giá Trị” đi lần theo tiến trình lột xác của Guy Spier. Vì thế, quyển sách này sẽ giúp bạn hạn chế sai lầm để nhanh chóng thành công. Như Buffett đã từng nói, “Hãy cố gắng học từ những sai lầm của chính mình – và hay hơn nữa, là học từ sai lầm của người khác!” Dưới đây là đôi điều tâm sự của Guy Spier khi viết cuốn sách “Lột Xác Để Trở Thành Một Nhà Đầu Tư Giá Trị”.

27/02/2021 By Happy Live