fbpx

Thẻ: Lou Simpson

Từ giữa bầy lang sói đến Warren Buffett: Tìm kiếm các NĐT giá trị lỗi lạc quanh tôi – Guy Spier (Phần 3)

Lúc ấy, tôi cũng bắt đầu nhận ra có một cộng đồng nhỏ gồm các nhà đầu tư giá trị, những người làm việc với cùng suy nghĩ và sự chính trực theo gương Buffett. Họ đối lập với những người tôi đã gặp ở D. H. Blair: họ tránh những thông tin hành lang, những lời đồn thổi, thay vào đó, họ tập trung phục vụ lợi ích lâu dài của các cổ đông. Tôi cảm nhận một khát khao bỏng cháy muốn được trở thành một phần thế giới của họ. 

18/04/2019 By HAPPY.LIVE

Phương pháp xác định giá trị thực của những nhà đầu tư nổi tiếng

Giá trị nội tại hay giá trị thực (tiếng Anh: intrinsic value), là một giá trị tính toán được cá nhà đầu tư dùng trong phân tích cơ bản định giá. Và sau đây là tập hợp những câu nói cũng như cách xác định giá trị thực của những nhà đầu tư nổi tiếng. 

02/08/2018 By Happy Live Team