fbpx

Thẻ: phân tích kỹ thuật

Cấu trúc toàn diện của phương pháp luận Wyckoff

Giá không thể hình thành hai cấu trúc giống hệt nhau, nên khi phân tích thị trường, chúng ta phải biết linh động trong việc sử dụng các phương pháp giao dịch dựa trên phương pháp luận Wyckoff.

17/01/2024 By Happy Live Team

Phương pháp đầu tư Wyckoff: Quy luật Cung – Cầu, sự di chuyển của giá

Richard Wyckoff là người đầu tiên áp dụng quy luật kinh tế cơ bản cung – cầu này vào đầu tư tài chính, Wyckoff quan niệm nếu cầu lớn hơn cung, giá của sản phẩm sẽ tăng. Tương tự, nếu cung lớn hơn cầu, giá của sản phẩm sẽ giảm. Nếu cung và cầu cân bằng nhau, giá của sản phẩm sẽ được duy trì không đổi.

08/01/2024 By Happy Live Team