fbpx

Thẻ: Richard Wyckoff

Phương pháp đầu tư Wyckoff: Quy luật Cung – Cầu, sự di chuyển của giá

Richard Wyckoff là người đầu tiên áp dụng quy luật kinh tế cơ bản cung – cầu này vào đầu tư tài chính, Wyckoff quan niệm nếu cầu lớn hơn cung, giá của sản phẩm sẽ tăng. Tương tự, nếu cung lớn hơn cầu, giá của sản phẩm sẽ giảm. Nếu cung và cầu cân bằng nhau, giá của sản phẩm sẽ được duy trì không đổi.

08/01/2024 By Happy Live Team

Đầu tư như thiền, đừng cố dự đoán thị trường sẽ làm gì tiếp theo

Đầu tư rất giống với thiền định tức bạn trở về với thực tại, không lo lắng liệu tương lai thị trường sẽ đi về đâu, hay nửa đêm thao thức vì một giao dịch tồi tệ hôm nay. Thay vào đó, đừng cố dự đoán thị trường mà hãy tập trung vào hiện tại phản ứng với những gì mà thị trường đang xảy ra.

12/09/2023 By Happy Live Team

4 bước hoạt động của thị trường

Đây là một quá trình mà Steidlmayer đưa ra nhằm đại diện cho các pha khác nhau mà thị trường sẽ trải qua trong quá trình phát triển các chuyển động.

15/03/2023 By Happy Live Team