fbpx

Thẻ: tăng trưởng tín dụng

Tăng trưởng kinh tế 2024: Kịch bản tích cực tăng trưởng GDP quý III là 7.4%, quý IV là 7.6%

Báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng khẳng định kinh tế nước ta đã phục hồi trở lại, đạt nhiều kết quả quan trọng, được các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp đánh giá cao. Trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ KH&ĐT đã cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2024 và đề xuất những giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

08/07/2024 By Happy Live Team

Đến 24/06, tín dụng nền kinh tế tăng 4.45%

Theo báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê, tính đến 24/06/2024, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 4.45% (cùng thời điểm năm trước tăng 3.83%).

29/06/2024 By Happy Live Team

Thống đốc: Vẫn phải duy trì room tín dụng để đảm bảo an toàn hệ thống, ổn định lạm phát

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, NHNN đã bỏ giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với nhóm chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phù hợp với đặc thù, quy mô tín dụng của nhóm này. Tuy nhiên, chưa thể bỏ biện pháp room tín dụng với các TCTD khác nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, ổn định lạm phát.

27/05/2024 By Happy Live Team

Tín dụng quý 2 sẽ khởi sắc

Nhiều dấu hiệu cho thấy tín dụng quý 2/2024 chắc chắn sẽ cải thiện sau quý đầu năm tăng trưởng ì ạch.

21/05/2024 By Happy Live Team