fbpx

Thẻ: thư gửi cổ đông của Warren Buffett

Warren Buffett – Hãy chịu khó “ăn yến mạch” trong khi người khác “ăn kẹo” rồi bạn sẽ có thành quả đầu tư xứng đáng

Theo Warren Buffett, khi nghĩ bản thân là nhà đầu tư, chúng ta nên hiểu rằng các biến động ngắn hạn trong giá cổ phiếu thường được điều khiển bởi các biến động của tâm lý thị trường, nhưng qua nhiều năm, kết quả đầu tư sẽ được quyết định bởi các kết quả kinh doanh nội tại của doanh nghiệp chúng ta sở hữu và mức giá chúng ta bỏ ra. Các đợt suy thoái thị trường là không thể tránh khỏi, và do chúng ta không thể dự đoán thời điểm chúng xuất hiện, hãy cứ coi đó là phí gia nhập khi quyết định trở thành nhà đầu tư.

30/06/2019 By HAPPY.LIVE