fbpx

Thẻ: tiền nhàn rỗi

Tiền tiết kiệm tìm hướng đầu tư mới

Lãi suất tiết kiệm giảm sâu nên tiền nhàn rỗi gửi ở kênh ngân hàng bắt đầu có dấu hiệu chuyển hướng sang chứng khoán, vàng, bất động sản…

22/03/2024 By Happy Live Team

Tiền nhàn rỗi khó tìm hướng ra

 Mỗi khi lãi suất xuống thấp, tiền nhàn rỗi có thể kích một kênh đầu tư nào đó tăng nóng như bất động sản, vàng, chứng khoán… Đưa dòng tiền này vào sản xuất – kinh doanh là ưu tiên cần xử lý.

03/01/2024 By Happy Live Team

24 thói quen tài chính sau sẽ có lợi cho bạn đến suốt đời

Tiết kiệm không phải vì nghèo, 24 thói quen tài chính sau sẽ có lợi cho bạn đến suốt đời. Nói theo cách đánh trận, tiết kiệm chính là “thủ”, đầu tư là “công”. Hai việc trong ngoài đều hợp nhất cùng phát triển, làm giàu sẽ không khó!

01/06/2020 By Happy Live Team