fbpx

Thẻ: tiến sĩ Joe Dispenza

Joe Dispenza: Tìm thấy tình yêu trong trường năng lượng

Tiến sĩ Joe Dispenza “Trong lớp học từ xa gần đây nhất, chúng tôi được nghe hai học viên chia sẻ về việc họ gặp nhau tại một trong những buổi hội thảo của chúng tôi và cuối cùng rơi vào lưới tình. Tuy nhiên, đó không phải là tình yêu sét đánh đối với cả hai người. Thay vào đó, những gì cuối cùng đưa họ đến với nhau là sự kiên nhẫn, hiểu biết, sự hấp dẫn, quyết tâm và buông bỏ.”

07/04/2024 By Happy Live Team

Tiến sĩ Joe Dispenza: Tạo môi trường tích cực để thay đổi bản thân

Trong thế giới hiện đại ngày nay, chúng ta bị dụ dỗ tin rằng chính thế giới bên ngoài mới ảnh hưởng đến thế giới suy nghĩ và cảm xúc bên trong của chúng ta. Tuy nhiên, điều chúng ta có xu hướng quên là thế giới suy nghĩ và cảm xúc bên trong của chúng ta thực sự có thể tạo ra ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Thật không may, chúng ta đã lầm tưởng rằng khi cuối cùng chúng ta đạt được điều mình mong muốn – công việc, bạn đời, ngôi nhà, v.v. – thì cuối cùng chúng ta sẽ hạnh phúc. Như tất cả chúng ta đều biết, vấn đề của việc tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài bản thân mình tốt nhất là nó chỉ mang tính tạm thời.

28/03/2024 By Happy Live Team