fbpx

Thẻ: tư duy bán cầu 2 bán cầu não

Hướng dẫn phân loại 4 nhóm khách hàng mục tiêu

Người làm Sale, Marketing, kinh doanh càng hiểu rõ về khách hàng mục tiêu thì càng có cơ hội tiếp cận và phục vụ nhóm khách hàng này. Vậy bạn đã hiểu rõ về chân dung khách hàng mục tiêu của mình chưa? 

26/05/2023 By Happy Live Team