fbpx

Thẻ: yếu tố xúc tác

12 yếu tố xúc tác dẫn tới sự bùng nổ của thị trường chứng khoán từ năm 1982 đến năm 2000 (Phần 4)

Đây là phần cuối cùng trong chuỗi series 12 yếu tố dẫn tới sự bùng nổ của thị trường chứng khoán từ năm 1982 đến năm 2000. Ba yếu tố xúc tác cuối sẽ được nhắc tới là: Sự suy giảm của lạm phát và ảnh hưởng của ảo giác về tiền bạc, Sự nở rộ của khối lượng giao dịch và Sự trỗi dậy của các cơ hội đánh bạc. 

24/07/2022 By Happy Live Team

12 yếu tố xúc tác dẫn tới sự bùng nổ của thị trường chứng khoán từ năm 1982 đến năm 2000 (Phần 3)

Ở Phần 3 này, chúng ta sẽ bàn về ba yếu tố xúc tác: Các dự báo lạc quan gia tăng của chuyên gia phân tích, Sự nở rộ các chương trình hưu trí có mức đóng xác định và Sự tăng trưởng của các quỹ tương hỗ. Các yếu tố này cũng góp phần thúc đẩy giá trị thị trường chứng khoán giai đoạn 1982 đến 2000.

17/07/2022 By Happy Live Team