fbpx

[Thành công cùng Alexander Phạm] Lập kế hoạch & theo đuổi đến cùng

Đừng bỏ cuộc, cho dù các trở ngại của bạn có lớn cỡ nào!

Kế hoạch đặt ra là để thực hiện chứ không phải để vẽ ra trên giấy cho đẹp!

#Vì thực tế sẽ khác kế hoạch viết ra.

#Impossible is nothing

#Just do it

Nói chung là: Cứ làm tới đi!

#The last day in Zurich – Ngày cuối ở Zurich của anh Alexander Phạm

Các viết cùng chủ đề