fbpx

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (Return on Assets – ROA) là gì?

Tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (tiếng Anh: Return on assets, viết tắt: ROA) là một chỉ số rất quan trọng đối với một doanh nghiệp, nó giúp cho nhà quản trị đánh giá được mức độ hiệu quả trong việc sử dụng tài sản trong doanh nghiệp.

Lĩnh vực : Thuật ngữ

Định nghĩa

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (tiếng Anh: Return on Assets, viết tắt: ROA) là một chỉ số rất quan trọng đối với một doanh nghiệp, nó giúp cho nhà quản trị đánh giá được mức độ hiệu quả trong việc sử dụng tài sản trong doanh nghiệp.

Khái niệm chỉ số ROA

Chỉ số ROA phản ánh mối quan hệ giữa lợi nhuận và tổng tài sản hiện có của doanh nghiệp. Chỉ số này cho thấy một công ty sử dụng tài sản của mình hiệu quản đến mức nào, bằng cách thể hiện mức độ lợi nhuận của công ty so với tài sản của chính nó.

Công thức tính:

Tuỳ theo mục đích phân tích mà lợi nhuận tính trên tử số có thể là lợi nhuận sau thuế hay lợi nhuận dành cho cổ đông.

Ý nghĩa của chỉ số ROA

ROA cho biết cứ một trăm đồng tài sản doanh nghiệp hiện có thì bao nhiêu đồng lợi nhuận được mang lại. Chỉ số này cho biết thông tin về khoản lãi được tạo ra từ số tài sản trong doanh nghiệp. Chỉ số ROA càng cao cho thấy doanh nghiệp càng kiếm được nhiều lợi nhuận từ số tài sản hiện có. Tuy nhiên, chỉ số ROA đối với các doanh nghiệp hoạt động không cùng ngành là rất khác nhau. 

Chỉ số ROA không thể dùng để so sánh giữa các doanh nghiệp hoạt động khác ngành, do đặc thù của mỗi ngành khiến cho qui mô và cơ cấu tài sản của các doanh nghiệp rất khác biệt. Do đó, khi sử dụng chỉ số ROA để phân tích doanh nghiệp thì nên so sánh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành hoặc so sánh chỉ số ROA qua nhiều năm đối với cùng một doanh nghiệp.

Mối quan hệ giữa chỉ số ROA và chỉ số ROE

Cả hai chỉ số ROA và ROE (tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu) đều đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ số ROE chỉ tính đến lợi nhuận tạo ra trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, còn chỉ số ROA còn tính đến cả nợ của doanh nghiệp, do Tổng tài sản = Vốn chủ sở hữu + Nợ. Do đó, nếu một doanh nghiệp sử dụng càng nhiều nợ và đòn bẩy tài chính cao thì ROE càng cao khi so với ROA.

Các bạn có thể tham khảo thêm về Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity – ROE)

Các bạn có thể tham khảo thêm về các thuật ngữ khác tại đây

Nguồn: Vietnambiz, tham khảo Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp, NXB Lao động

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ bạn bằng cách Nhấn vào đây