fbpx

Đại hội cổ đông thường niên là gì?

Đại hội cổ đông thường niên là một cuộc họp bắt buộc hàng năm của các cổ đông có cổ phần tại công ty. Đại hội cổ đông thường niên là gì? Đại hội cổ đông thường niên (gọi tắt là đại hội cổ đông hoặc đại hội thường niên) trong tiếng Anh là Annual General Meeting, viết tắt là AGM. Đại hội cổ đông thường niên là một cuộc họp bắt buộc hàng năm của các cổ đông có cổ phần tại công ty. Tại một Đại hội cổ đông thường niên, ban giám đốc của công ty trình bày một báo cáo thường niên chứa thông tin cho các cổ đông về hiệu suất và chiến lược của công ty.  Các cổ đông có quyền biểu quyết bỏ phiếu về các vấn đề hiện tại, chẳng hạn như các chức vụ được bổ nhiệm trong hội đồng quản trị của công ty, thù lao điều hành, thanh toán...

Lĩnh vực : Thuật ngữ

Định nghĩa

Đại hội cổ đông thường niên là một cuộc họp bắt buộc hàng năm của các cổ đông có cổ phần tại công ty.

dai-hoi-co-dong-thuong-nien-la-gi-happy-live-1

Đại hội cổ đông thường niên là gì?

Đại hội cổ đông thường niên (gọi tắt là đại hội cổ đông hoặc đại hội thường niên) trong tiếng Anh là Annual General Meeting, viết tắt là AGM.

Đại hội cổ đông thường niên là một cuộc họp bắt buộc hàng năm của các cổ đông có cổ phần tại công ty. Tại một Đại hội cổ đông thường niên, ban giám đốc của công ty trình bày một báo cáo thường niên chứa thông tin cho các cổ đông về hiệu suất và chiến lược của công ty. 

Các cổ đông có quyền biểu quyết bỏ phiếu về các vấn đề hiện tại, chẳng hạn như các chức vụ được bổ nhiệm trong hội đồng quản trị của công ty, thù lao điều hành, thanh toán cổ tức và lựa chọn kiểm toán viên. 

Đại hội cổ đông thường niên hoạt động như thế nào?

Một đại hội cổ đông thường niên, chủ yếu được tổ chức để cho phép các cổ đông bỏ phiếu về cả các vấn đề của công ty và việc lựa chọn ban giám đốc của công ty. Trong các công ty lớn, cuộc họp này thường là lần duy nhất trong năm để các cổ đông và những người điều hành tương tác với nhau.

Các qui tắc chính xác điều chỉnh cho đại hội cổ đông thường thay đổi tùy theo phạm vi quyền hạn. Theo qui định của nhiều quốc gia trong luật thành lập công ty, cả công ty đại chúng và công ty tư nhân đều phải tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Mặc dù các qui tắc có xu hướng nghiêm ngặt hơn đối với các công ty giao dịch công khai. 

Tiêu chuẩn cho một đại hội cổ đông thường niên

Qui chế tổ chức sẽ chi phối toàn công ty, cùng với phạm vi quyền hạn, bản ghi điều khoản và điều lệ công ty, bao gồm các qui tắc điều chỉnh đại hội cổ đông thường niên. Ví dụ, có các điều khoản chi tiết về việc các cổ đông phải được thông báo việc tổ chức đại hội cổ đông ở đâu và khi nào, cũng như cách ủy quyền bỏ phiếu. 

Trong hầu hết các khu vực pháp lí, các mục sau đây, theo luật, phải được thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên:

– Biên bản cuộc họp trước: Biên bản của đại hội cổ đông năm trước phải được trình bày và phê duyệt

– Báo cáo tài chính: Công ty trình bày báo cáo tài chính hàng năm cho các cổ đông để phê duyệt.

– Thông qua hành động của giám đốc: Các cổ đông chấp thuận và phê chuẩn (hoặc không) các quyết định của hội đồng quản trị trong năm trước. Điều này thường bao gồm việc trả cổ tức.

– Bầu cử hội đồng quản trị: Các cổ đông bầu ra hội đồng quản trị cho năm tới. 

Một số lưu ý

Một số yếu tố khác có thể cần lưu ý trong đề tài thảo luận của đại hội cổ đông thường niên. Thông thường, giám đốc và giám đốc điều hành của công ty sử dụng Đại hội cổ đông thường niên như một cơ hội để chia sẻ tầm nhìn trong tương lai của công ty với các cổ đông. 

Ví dụ, tại đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway, tỉ phú Warren Buffett có bài phát biểu dài nêu quan điểm của ông về công ty và toàn bộ nền kinh tế.

Đại hội cổ đông thường niên đã trở nên phổ biến đến mức nó được hàng chục ngàn người tham gia mỗi năm và nó được mệnh danh là “Đại nhạc hội của các nhà tư bản”.

Nguồn: vietnambiz

Có thể bạn quan tâm:

Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town

(đầu tư theo phong cách Warren Buffett, Charlie Munger)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ bạn bằng cách Nhấn vào đây