fbpx

Lệnh FOK (Fill Or Kill Order) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

Lệnh FOK (tiếng Anh: Fill or Kill order) là một dạng thời gian hiệu lực được gắn kèm vào với một giao dịch cổ phiếu, để chỉ thị cho bên môi giới thực hiện lệnh này một cách toàn bộ và ngay lập tức hoặc là không thực hiện gì cả.

Lĩnh vực : Thuật ngữ

Định nghĩa

Lệnh FOK (tiếng Anh: Fill or Kill order) là một dạng thời gian hiệu lực được gắn kèm vào với một giao dịch cổ phiếu, để chỉ thị cho bên môi giới thực hiện lệnh này một cách toàn bộ và ngay lập tức hoặc là không thực hiện gì cả.

Lệnh FOK

Khái niệm

Lệnh FOK, tiếng Anh gọi là fill or kill order, dịch theo nghĩa đen là thực hiện đầy đủ hoặc hủy.

Lệnh FOK là một dạng thời gian hiệu lực được gắn kèm vào với một giao dịch cổ phiếu, để chỉ thị cho bên môi giới thực hiện lệnh này một cách toàn bộ và ngay lập tức hoặc là không thực hiện gì cả.

Loại lệnh này thường được dùng bởi các nhà đầu tư chủ động và với một số lượng lớn cổ phiếu. Lệnh này phải được khớp toàn bộ hoặc là bị hủy.

Hiểu rõ hơn về lệnh FOK

Lệnh FOK (Fill Or Kill Order) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

Công dụng của lệnh FOK là nhằm đảm bảo có được vị thế với giá mong muốn. Nếu không sử dụng lệnh FOK thì sẽ mất rất nhiều thời gian để khớp được toàn bộ một số lượng lớn cổ phiếu. Và cũng bởi vì những lệnh này có khối lượng lớn cùng với thời gian khớp lệnh lâu dài nên nó thường là tác nhân gây ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu và gây lũng đoạn thị trường.

Tại một số sàn giao dịch, lệnh FOK phải được thực hiện ngay trong vòng vài giây sau khi được hiển thị. Trong trường hợp này, lệnh giới hạn hay lệnh thị trường FOK cũng tương đồng với lệnh AON, với khác biệt duy nhất là nó phải được hủy ngay lập tức nếu không khớp được toàn bộ. 

Với những sàn khác, lệnh FOK được thực hiện bằng cách khớp với giá chờ mua/chờ bán đầu tiên. Sau đó, khối lượng chưa khớp được còn lại sẽ bị hủy. Trong trường hợp này thì lệnh FOK là cách để người mua và người bán khớp được những gì có thể và hủy số lượng còn lại.

Tuy nhiên, trong thực tế, lệnh FOK rất ít được sử dụng. Những loại lệnh có kèm chỉ thị về khung thời gian khác là lệnh IOC, loại lệnh sẽ khớp tất cả hoặc một phần khối lượng đặt ngay lập tức và hủy phần chưa khớp được còn lại, hoặc lệnh GTC, lệnh này sẽ tồn tại cho đến khi được khớp tại một mức giá cụ thể nào đó.

sec in page img

Ví dụ về lệnh FOK

Giả sử một nhà đầu tư đang muốn mua một triệu cổ phiếu X với giá 15$ mỗi cổ phiếu. Nếu nhà đầu tư này muốn mua đúng một triệu cổ phiếu, không ít hơn, với giá 15$ một cổ phiếu, không cao hơn; thì anh ấy nên đặt lệnh FOK.

Giả sử như lệnh này đã được đặt. Nếu một môi giới đang có hơn một triệu cổ phiếu này trong kho nhưng chỉ muốn bán 700.000 cổ phiếu với giá 15$ thì lệnh này sẽ bị hủy. Nếu môi giới này muốn bán một triệu cổ phiếu với giá 15,1$ thì lệnh này cũng sẽ bị hủy.

Ngược lại, nếu người môi giới này muốn bán đúng một triệu cổ phiếu với giá 15$ thì lệnh này sẽ ngay lập tức được khớp. Hoặc là nếu người môi giới muốn bán một triệu cổ phiếu với một mức giá tốt hơn là 14,9$ thì lệnh này cũng sẽ được thực hiện.

Nguồn: Investopedia

Các bạn có thể tham khảo thêm về các thuật ngữ khác tại đây

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ bạn bằng cách Nhấn vào đây