fbpx

Lệnh GTD (Good Till Canceled with Date Specified) trong chứng khoán là gì? Lợi ích

Lệnh GTD (tiếng Anh: Good Till Canceled with Date Specified – GTD) là lệnh có hiệu lực trong thời gian thị trường mở cửa cho đến khi nó được thực hiện (Khớp hết toàn bộ, hết thời hạn hoặc người dùng hủy lệnh).

Lĩnh vực : Thuật ngữ

Định nghĩa

Lệnh GTD (tiếng Anh: Good Till Canceled with Date Specified – GTD) là lệnh có hiệu lực trong thời gian thị trường mở cửa cho đến khi nó được thực hiện (Khớp hết toàn bộ, hết thời hạn hoặc người dùng hủy lệnh).

Lệnh GTD trong chứng khoán

Khái niệm

Lệnh GTD hay còn gọi là lệnh nhiều ngày trong tiếng Anh được gọi là Good Till Canceled with Date Specified – GTD.

Lệnh GTD là lệnh có hiệu lực trong thời gian thị trường mở cửa cho đến khi nó được thực hiện (Khớp hết toàn bộ, hết thời hạn hoặc người dùng hủy lệnh)

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua/bán nhiều ngày tại mức giá mục tiêu mong muốn chỉ bằng 1 lần đặt lệnh duy nhất.

Một số đặc điểm của lệnh GTD

– Lệnh GTD chỉ nhận loại lệnh Limit.

– Ngày hết hạn là ngày lệnh của nhà đầu tư hết hiệu lực. Lệnh GTD có hiệu lực tối đa 30 ngày kể từ ngày đặt lệnh.

– Lệnh này của nhà đầu tư được đẩy ngay lên sàn trong giờ giao dịch nếu thỏa mãn điều kiện về giá và sức mua.

– Lệnh này khớp một phần sẽ kết thúc khi khối lượng đặt khớp hết hoặc đến ngày hết hạn hoặc khi nhà đầu tư hủy lệnh đã đặt.

– Nhà đầu tư có thể Hủy hoặc Thay đổi thông tin lệnh này (Giá, Khối lượng đặt) tại Sổ lệnh trong ngày.

sec in page img

Lệnh GTD (Good Till Canceled with Date Specified) trong chứng khoán là gì? Lợi ích

Lợi ích

– Không kiểm tra điều kiện đặt lệnh

Hệ thống sẽ không kiểm tra điều kiện tiền và chứng khoán nên dễ dàng đưa ra số lượng cổ phiếu mà mình muốn giao dịch với mức giá mong muốn.

– Sửa/huỷ lệnh dễ dàng

Có thể sửa hoặc hủy lệnh GTD đã đặt một cách dễ dàng và nhanh chóng tại Sổ lệnh trong ngày. (nếu lệnh chưa khớp hoàn toàn)

– Lệnh hết hiệu lực

Khi thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện sau:

 + Số lượng cổ phiếu đặt Mua/Bán được khớp hết hoàn toàn.

+ Khi lệnh hết thời hạn theo ngày Nhà đầu tư đặt.

+ Nhà đầu tư tự hủy lệnh.

– Kích hoạt nhiều lần

Lệnh sẽ được kích hoạt và đẩy lên sàn ngay khi thỏa mãn điều kiện về tiền và chứng khoán thay vì chỉ được kích hoạt 1 lần/ngày.

– 24/7

Điểm vượt trội của lệnh này là Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bất cứ thời gian nào trong ngày.

– 30 ngày

Hệ thống hỗ trợ Nhà đầu tư chọn ngày hiệu lực tự động là 15 ngày kể từ ngày đặt. Ngày hết hạn tối đa mà Nhà đầu tư có thể chọn là 30 ngày kể từ ngày đặt.

Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct

Các bạn có thể tham khảo thêm về các thuật ngữ khác tại đây

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ bạn bằng cách Nhấn vào đây