fbpx

Quyền chọn Outright (Outright Option) là gì? Đặc trưng và ý nghĩa của Outright Option

Outright Option tạm dịch ra tiếng Việt là quyền chọn dứt khoát hay quyền chọn hoàn toàn. Outright Option là quyền chọn được mua và bán một cách độc lập.

Lĩnh vực : Thuật ngữ

Định nghĩa

Outright Option tạm dịch ra tiếng Việt là quyền chọn dứt khoát hay quyền chọn hoàn toàn. Outright Option là quyền chọn được mua và bán một cách độc lập.

Khái niệm

Outright Option là một chiến lược giao dịch quyền chọn trong đó nhà giao dịch mua hoặc bán các hợp đồng quyền chọn không được đảm bảo. Nói cách khác, nhà giao dịch quyền chọn sẽ mua/bán quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán mà không cần thiết lập hợp đồng bù đắp thứ hai.

Outright Option không phải là một phần của chiến lược dàn trải hoặc các loại chiến lược quyền chọn khác trong đó nhiều quyền chọn khác nhau cùng được mua.

Outright Option có thể liên quan đến bất kì quyền chọn cơ bản nào được mua dựa trên chứng khoán cơ sở. Outright Option bao gồm quyền chọn mua (Call option) và quyền chọn bán (Put option).

Thuật ngữ liên quan

Chiến lược dàn trải (Strategy Spread) là chiến lược thiết lập vị thế của ít nhất hai quyền chọn cùng kiểu (cùng quyền chọn mua hoặc cùng quyền chọn bán). Theo đó, có các loại chiến lược dàn trải được ứng dụng cụ thể.

Đặc trưng và ý nghĩa của Outright Option

– Outright Option là hình thức cơ bản nhất của giao dịch quyền chọn.

– Outright Option giao dịch trên một sàn giao dịch tương tự như cổ phiếu. Ở Mỹ có rất nhiều sàn giao dịch niêm yết tất cả các loại Outright Option, theo đó sẽ dễ dàng thấy được hoạt động của cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân trên thị trường quyền chọn.

– Các nhà đầu tư tổ chức có thể sử dụng các quyền chọn để phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư của họ. Các quĩ được quản lí có thể sử dụng các quyền chọn làm mục tiêu đầu tư của. Nhiều chiến lược tăng và giảm có sử dụng đòn bẩy cũng dựa vào việc sử dụng các quyền chọn.

– Các nhà đầu tư nhà đầu tư cá nhân có thể chọn sử dụng các quyền chọn như một chiến lược nâng cao hoặc chiến lược thay thế rẻ hơn so với đầu tư trực tiếp vào tài sản cơ sở. Tuy nhiên, giao dịch quyền chọn thường phức tạp hơn và hầu hết các nền tảng môi giới sẽ yêu cầu một tài khoản ký quỹ và khoản tiền gửi tối thiểu 2.000 đô la để giao dịch quyền chọn.

Tham khảo: Investopedia

Các bạn có thể tham khảo thêm về các thuật ngữ khác tại đây

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ bạn bằng cách Nhấn vào đây