fbpx

Trạng thái Đang Lỗ (Out Of The Money – OTM) là gì? Đặc điểm

Đang lỗ (tiếng Anh: Out of the money, viết tắt: OTM) là thuật ngữ được dùng để mô tả một quyền chọn đang chỉ có giá trị ngoại lai.

Lĩnh vực : Thuật ngữ

Định nghĩa

Đang lỗ (tiếng Anh: Out of the money, viết tắt: OTM) là thuật ngữ được dùng để mô tả một quyền chọn đang chỉ có giá trị ngoại lai.

Đang lỗ

Khái niệm

Đang lỗ, tiếng Anh gọi là out of the money, viết tắt là OTM.

Đang lỗ là thuật ngữ được dùng để mô tả một quyền chọn đang chỉ có giá trị ngoại lai. Những quyền chọn này sẽ có chỉ số delta thấp hơn 50.

Một quyền chọn mua đang lỗ sẽ có giá thực hiện cao hơn giá thị trường của tài sản cơ sở. Ngược lại, một quyền chọn bán đang lỗ sẽ có giá thực hiện thấp hơn giá thị trường của tài sản cơ sở.

Ngược lại của trạng thái đang lỗ là trạng thái đang lời (in the money).

Trạng thái Đang Lỗ (Out Of The Money - OTM) là gì? Đặc điểm

Hiểu rõ hơn về trạng thái đang lỗ

Bạn có thể nhận biết được một quyền chọn đang lỗ bằng cách xác định giá hiện tại của tài sản cơ sở đang như thế nào so với giá thực hiện của quyền chọn.

Đối với quyền chọn mua, nếu giá của tài sản cơ sở thấp hơn giá thực hiện thì quyền chọn đó đang lỗ. Còn đối với quyền chọn bán, nếu giá của tài sản cơ sở cao hơn giá thực hiện thì quyền chọn đó đang lỗ. Một quyền chọn đang lỗ sẽ không có giá trị nội tại mà chỉ có giá trị ngoại lai, hay còn gọi là giá trị thời gian.

Trạng thái đang lỗ không đồng nghĩa với việc người giao dịch sẽ không kiếm được lợi nhuận từ quyền chọn đó. Mỗi quyền chọn đều có một mức giá riêng, được gọi là phí quyền chọn. Người giao dịch có thể mua một quyền chọn đang lỗ, nhưng nó lại đang di chuyển đến gần với trạng thái đang lời.

Quyền chọn đó về sau có thể có giá trị cao hơn số tiền mà người giao dịch đã bỏ ra, dù cho hiện tại nó đang có trạng thái đang lỗ. Dù vậy, quyền chọn sẽ vô giá trị nếu nó mang trạng thái đang lỗ vào ngày đáo hạn. Vì thế, người giao dịch cần phải bán nó ra trước ngày đáo hạn để thu lại được một ít giá trị ngoại lai còn lại.

Giả sử một cổ phiếu đang được giao dịch với giá 10$. Thì đối với cổ phiếu này, những quyền chọn mua với giá thực hiện cao hơn 10$ là đang lỗ và những quyền chọn bán với giá thực hiện thấp hơn 10$ cũng là đang lỗ.

(Theo Investopedia)

Nguồn: Thiên Cơ – Theo Dòng Vốn Kinh Doanh

Các bạn có thể tham khảo thêm về các thuật ngữ khác tại đây

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ bạn bằng cách Nhấn vào đây