fbpx

Trạng thái Hòa Vốn (At The Money – ATM) là gì? Đặc điểm

Hòa vốn (tiếng Anh: At the money, viết tắt: ATM) là trạng thái khi giá thực hiện của một hợp đồng quyền chọn bằng với giá của tài sản cơ sở.

Lĩnh vực : Thuật ngữ

Định nghĩa

Hòa vốn (tiếng Anh: At the money, viết tắt: ATM) là trạng thái khi giá thực hiện của một hợp đồng quyền chọn bằng với giá của tài sản cơ sở.

Hòa vốn

Hòa vốn, tiếng Anh gọi là at the money, viết tắt là ATM. Một số thuật ngữ tiếng Anh khác cũng được sử dụng là Near the money hay Close the money.

Hòa vốn là trạng thái khi giá thực hiện của một hợp đồng quyền chọn bằng với giá của tài sản cơ sở. Hai hợp đồng quyền chọn mua và quyền chọn bán có thể hòa vốn đồng thời cùng nhau.

Ví dụ, nếu cổ phiếu XYZ đang có giá là 75$, vậy thì quyền chọn mua cổ phiếu XYZ giá 75$ đang hòa vốn và quyền chọn bán cổ phiếu XYZ giá 75$ cũng vậy. Một hợp đồng quyền chọn đang hòa vốn không có giá trị nội tại nhưng có thể có giá trị thời gian vì chưa đáo hạn. Các giao dịch hợp đồng quyền chọn thường xuất hiện nhiều khi xuất hiện trạng thái hòa vốn.

Hiểu rõ hơn về trạng thái hòa vốn

Trạng thái Hòa Vốn (At The Money - ATM) là gì? Đặc điểm

Hòa vốn là một trong ba thuật ngữ chỉ trạng thái mô tả mối quan hệ giữa giá thực hiện và giá hiện tại của tài sản cơ sở. Hợp đồng quyền chọn có thể đang lời (in the money), đang lỗ (out of the money) hoặc hòa vốn. Trạng thái đang lời nghĩa là hợp đồng quyền chọn có giá trị nội tại. Trạng thái đang lỗ nghĩa là hợp đồng quyền chọn không có giá trị nội tại.

Một hợp đồng hòa vốn có thể không đem lại lợi nhuận khi thực hiện ngay, nhưng nó vẫn có giá trị vì hiện tại chưa đến ngày đáo hạn. Nó vẫn còn khả năng chuyển sang trạng thái đang lời.

Giá trị nội tại của quyền chọn mua được tính bằng cách trừ giá thực hiện cho giá hiện tại của tài sản cơ sở. Giá trị nội tại của quyền chọn bán được tính bằng cách trừ giá hiện tại của tài sản cơ sở cho giá thực hiện.

Giá trị của hợp đồng quyền chọn hòa vốn

Giá của hợp đồng quyền chọn được cấu thành từ giá trị nội tại và giá trị ngoại lai. Giá trị ngoại lai còn được biết là giá trị thời gian, nhưng thời gian không phải là nhân tố duy nhất cần phải xem xét khi giao dịch hợp đồng quyền chọn. Biến động dự báo của thị trường cũng đóng vai trò rất quan trọng đối với giá của hợp đồng quyền chọn.

Cũng giống như trạng thái đang lỗ, một hợp đồng quyền chọn đang hòa vốn cũng chỉ có giá trị ngoại lai bởi vì nó không có giá trị nội tại.

Lấy ví dụ, nhà đầu tư mua một quyền chọn mua đang hòa vốn có giá thực hiện là 25$ với mức phí là 0.5$. Giá trị ngoại lai tương ứng là 0.5$ và sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ theo thời gian và biến động dự báo của thị trường. Giả sử như biến động và giá không thay đổi, thì càng gần ngày đáo hạn, giá trị ngoại lai càng thấp đi. Nếu giá của tài sản cơ sở vượt mức giá thực hiện thành 27$, lúc này hợp đồng quyền chọn đang có giá trị nội tại là 2$ cộng với một phần giá trị ngoại lai còn lại.

(Theo Investopedia)

Nguồn: Thiên Cơ – Theo Dòng Vốn Kinh Doanh

Các bạn có thể tham khảo thêm về các thuật ngữ khác tại đây

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ bạn bằng cách Nhấn vào đây