fbpx

7 cách “lột xác” để trở thành nhà đầu tư giá trị giống Guy Spier

Guy Spier là một nhà đầu tư nổi tiếng và tác giả của cuốn sách “The Education of a Value Investor” (Lột xác để trở thành nhà đầu tư giá trị).

7 cách "lột xác" để trở thành nhà đầu tư giá trị giống Guy Spier

Trong sách này, Spier chia sẻ những kinh nghiệm và nguyên tắc đầu tư giá trị của mình. Dưới đây là một số nguyên tắc và công cụ đầu tư mà bạn có thể áp dụng để xây dựng một quy trình đầu tư tốt hơn:

1. Nắm vững Giá trị Cơ bản (Intrinsic Value):

Hãy hiểu rõ giá trị thực sự của một công ty, dựa trên dòng tiền, lợi nhuận, và các yếu tố tài chính khác. Sử dụng các phương pháp đánh giá giá trị cơ bản như phương pháp DCF (Discounted Cash Flow) để đánh giá giá trị thực sự của công ty.

2. Hiểu biết Sâu sắc (Deep Understanding):

Nắm vững thông tin về công ty, ngành công nghiệp và thị trường mục tiêu. Điều này đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng về sản phẩm, dịch vụ, cạnh tranh, và các yếu tố văn hóa của công ty.

3. Chọn Cổ đông Đồng lòng (Like-minded Shareholders):

Khi đầu tư vào một công ty, kiểm tra xem ai là các cổ đông lớn và họ có triển vọng như thế nào. Nếu những người này là những nhà đầu tư giá trị, có thái độ lâu dài, điều này có thể là một dấu hiệu tích cực.

4. Tránh Áp lực bị Kích thích bởi Hiệu suất đầu tư (Avoid Performance Pressure):

Tránh những áp lực ngắn hạn từ thị trường và các nhà đầu tư khác. Đánh giá thành công dài hạn thường không đi đôi với việc theo đuổi kết quả ngắn hạn.

5. Đánh Giá Rủi ro (Risk Assessment):

Đánh giá rủi ro của mỗi khoản đầu tư một cách cẩn thận. Hiểu rõ về các yếu tố rủi ro nhưng cũng biết cách điều chỉnh quy mô đầu tư để giảm thiểu các rủi ro đó.

6. Tập Trung vào Giữ chặt (Focus on Holding):

Thay vì thường xuyên giao dịch, tập trung vào việc giữ chặt cổ phiếu trong thời gian dài. Điều này giúp bạn hưởng lợi từ lợi nhuận dài hạn của các công ty mà bạn đầu tư.

7. Học Từ Sai Lầm (Learn from Mistakes):

Hãy học từ những sai lầm của bạn và của người khác. Điều này giúp bạn ngày càng trở nên thành công hơn trong đầu tư.

Nhớ rằng, không có công cụ hoặc nguyên tắc nào đảm bảo 100% thành công trong đầu tư. Điều quan trọng là liên tục học hỏi, điều chỉnh chiến lược dựa trên kinh nghiệm và thông tin mới, và duy trì một tư duy lâu dài khi đầu tư.

Happy Live Team (Tổng hợp sách Lột xác để trở thành nhà đầu tư giá trị)

Có thể bạn quan tâm

Lột xác để trở thành Nhà đầu tư giá trị – Guy Spier

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề