fbpx

Từ khóa: Guy Spier

8 nguyên tắc đầu tư của Guy Spier – Lột xác để trở thành nhà đầu tư giá trị

Nếu loài kiến có thể sử dụng một loạt các nguyên tắc cơ bản để phát triển một chiến lược sinh tồn phức tạp đến vô tận, vậy các nhà đầu tư thì sao? Liệu chúng ta có thể tạo nên bộ nguyên tắc có tính đột phá giúp ta đưa ra các quyết định đầu tư thông minh hơn và ít bị tổn thương bởi sự méo mó của bộ não phi lý trí của ta?

29/03/2022 By Happy Live Team

Guy Spier – Chim khôn chọn cành mà đậu người khôn chọn bạn mà chơi

Thoạt đầu Guy Spier đã nghĩ rằng tham gia vào những nhóm và các sự kiện như thế có thể cho phép mình gặp nhiều người giỏi và những mối quan hệ ấy có thể giúp tôi tiến bộ. Nhưng với Guy Spier, lợi ích lớn nhất khi gặp gỡ mọi người trong môi trường tích cực ấy là một điều tinh tế hơn: cơ hội để quan sát những người giỏi hơn tôi rất nhiều trong kinh doanh và cả trong cuộc sống. 

01/03/2022 By Happy Live Team

Guy Spier: Đầu tư khôn ngoan là lựa chọn đúng công ty có khả năng kiểm soát vận mệnh của chính mình

Điểm cốt yếu của các nhà đầu tư thông minh là đầu tư vào những công ty kiểm soát vận mệnh của chính mình, không phải những công ty có số phận được định đoạt bởi các thế lực ngoài tầm kiểm soát của họ. “Lột Xác Để Trở Thành Nhà Đầu Tư Giá Trị” của Guy Spier đã nhận định để đầu tư khôn ngoan, bạn sẽ cần lưu ý những yếu tố sau.

18/01/2022 By Happy Live Team