fbpx

Thẻ: bán tháo

Tổng quan về nền giá – Mối liên hệ của các chu kỳ thị trường với các nền giá và Cách đếm nền giá

Mỗi nền giá đều cần xem xét cẩn trọng vì đó là nơi cổ phiếu thường “nghỉ xả hơi” trước khi tiếp tục leo dốc, cổ phiếu sử dụng nền giá như bàn đạp để leo lên cao hơn trong cuộc hành trình tăng giá trên biểu đồ. NỀN GIÁ LÀ GÌ? Trong quá trình cổ phiếu tăng giá, nó có thể định kỳ điều chỉnh để hình thành các vùng giá tích luỹ củng cố – còn được gọi là các nền giá (bases) hay các mẫu hình biểu đồ (chart patterns). Điều đó xảy ra khi có một số lượng lớn các nhà đầu tư bán ra để chốt lãi sau một đợt chạy giá của cổ phiếu. Mỗi nền giá đều cần xem xét cẩn trọng vì đó là nơi cổ phiếu thường “nghỉ xả hơi” trước khi tiếp tục leo dốc, cổ phiếu sử dụng nền...

16/11/2021 By Happy Live

Thị trường còn lại gì sau bữa tiệc vội tàn?

Các lý thuyết của Giáo sư Daniel Kahneman giúp chúng ta hiểu được tại sao nhà đầu tư lại bán tháo cổ phiếu. Tuy nhiên, sự lao dốc này lại là cơ hội cho những nhà đầu tư đẳng cấp.

02/11/2018 By Happy Live Team