fbpx

Thẻ: chairle munger

Sức mạnh của SỰ CHỜ ĐỢI trong đầu tư

Charlie Munger – cánh tay phải của Warren Buffett cho biết, bạn không thể kiếm tiền khi đầu tư vào một cổ phiếu. Bạn không thể kiếm tiền khi bạn bán ra một cổ phiếu. Bạn kiếm tiền khi bạn chờ đợi.

18/11/2021 By HAPPY.LIVE